top of page

DOKUMEN DIPERLUKAN UNTUK MEMOHON PINJAMAN PERUMAHAN SWATA

PENDAPATAN TETAP

 1. Salinan Kad Pengenalan (Depan dan Belakang) 

 2. 3 Bulan Penyata Gaji terkini

 3. Surat Pengesahan Majikan Menyatakan tempoh perkhidmatan, gaji dan jawatan.

 4. Salinan penyata akuan simpanan / semasa - 3 bulan terkini

 5. Salinan Penyata KWSP terkini

 6. Document sokongan-Salinan buku ASB, Tabung Haji dan Lain lain.

BEKERJA SENDIRI

 1. Salinan Kad Pengenalan (Depan dan Belakang) 

 2. Salinan penyata akuan simpanan dan semasa - 3 bulan

 3. 3 tahun Penyata asal Borang BE/EA cukai pendapatan terkini

 4. Daftar Perniagaan

 5. Document sokongan-Salinan buku ASB, Tabung Haji dan Lain lain.

Kakitangan kerajaan / awam / badan berkanun 

 1. Fotostat kad pengenalan pemohon 

 2. Fotostat surat pengesahan jawatan  & surat pemberian taraf berpencen (cop & sign pengesahan)

 3. Fotostat slip gaji terkini (cop & sign pengesahan)

 4. Fotostat bank statement 3 bulan berturut (cop & sign pengesahan)

 5. Borang Permohonan Pinjaman Yang Lengkap

 6. Surat iringan asal dari Jabatan (cop & sign pegesahan)

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page